Hướng nghiệp

Cùng với sự phát triển không ngừng của Internet, an toàn thông tin là một vấn đề nóng hổi của xã hội. Viện nghiên cứu ứng dụng Khoa học – Công nghệ luôn chú trọng an toàn thông tin là một mũi nhọn chiến lược.

 

Viện nghiên cứu ứng dụng Khoa học – Công nghệ tập trung đầu tư nghiên cứu bao gồm:

 

-          An toàn thông tin hạ tầng mạng;

 

-          An toàn thông tin mạng không dây;

 

-          An toàn thông tin hệ thống;

 

-          Giải pháp bảo mật thiết bị chuyên dụng;

 

-          Mật mã học phục vụ ATTT;

 

Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu về An toàn thông tin là nền tảng rất quan trọng phục vụ công tác đào tạo về An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật mật mã, trường đại học đầu tiên ở Việt Nam triển khai ngành đào tạo này.

Tin tức sự kiện