KTMM

Giới thiệu

Khoa Điện tử viễn thông

Khoa Điện tử viễn thông

Khoa Điện tử viễn thông, Học viện Kỹ thuật mật mã được hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển chung của Học viện.

Bộ môn Điện tử Máy tính

Bộ môn Điện tử Máy tính

Bộ môn Điện tử máy tính có chức năng nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học về hệ thống nhúng và điều khiển tự động.

Bộ môn Kỹ thuật viễn thông

Bộ môn Kỹ thuật viễn thông

Bộ môn Kỹ thuật viễn thông đảm nhiệm giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học thuộc cơ sở về kỹ thuật truyền thông.

Bộ môn Điện - Điện tử

Bộ môn Điện - Điện tử

Bộ môn Điện - Điện tử được thành lập 1988 thuộc khoa cơ sở với chức năng nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học về hướng điện tử công nghiệp, điện tử tự động hóa.