Bộ môn Kỹ thuật viễn thông

Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật viễn thông là một trong ba bộ môn thuộc khoa Điện tử viễn thông, Học viện kỹ thuật mật mã. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các lý thuyết và thực hành các môn học thuộc cơ sở về kỹ thuật truyền thông phục vụ cho các đối tượng đào tạo đại học kỹ sư Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động, kỹ sư Kỹ thuật mật mã, kỹ sư An toàn thông tin và kỹ sư Phần mềm nhúng và di động của Học viện kỹ thuật mật mã. Ngoài ra, bộ môn còn đảm nhiệm việc nghiên cứu và giảng dạy các môn học theo hướng thiết kế vi mạch phục vụ cho đối tượng đào tạo kỹ sư Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động.  

Danh sách các học phần phụ trách

Các môn học bộ môn đảm nhiệm được chia thành hai nhóm chính:

Nhóm các môn học theo hướng cơ sở kỹ thuật truyền thông:

1.Kỹ thuật đo lường điện

2.Tín hiệu và hệ thống

3.Cơ sở lý thuyết truyền tin

4.Thông tin số

5.Kỹ thuật truyền số liệu

6.Hệ thống viễn thông

Nhóm các môn học theo hướng thiết kế vi mạch:

1. Cơ sở thiết kế VLSI

2. Thiết kế vi mạch số

3. Phát triển ứng dụng IoT

Hướng nghiên cứu chính:

+ Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật truyền tin

+ Hệ thống thông tin vô tuyến, vô tuyến sóng ngắn

+ Hệ thống viễn thông thế hệ mới

+ Hệ thống thông tin quang

+ Công nghệ FPGA để phát triển các thiết bị truyền thông.

+ Thiết kế lõi IP, vi mạch chuyên dụng