Tuyển dụng

Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Software) tuyển dụng tháng 6/2016

Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Software) tuyển dụng tháng 6/2016

16/10/2020

Với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (giá trị cốt lõi đóng góp vào sự tăng trưởng của VNPT) đáp ứng nhu cầu cho các dự án với quy mô lớn. VNPT Software thông báo tuyển dụng số lượng lớn nhân sự làm việc tại Hà Nội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển công chức loại C vào làm việc tại Cục Công nghệ tin học

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển công chức loại C vào làm việc tại Cục Công nghệ tin học

28/12/2016

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tuyển dụng công chức loại C (ngạch Kỹ sư và tương đương) vào làm việc tại Cục Công nghệ tin học

Tin tức sự kiện