Thông báo đăng ký thực hành môn Hệ thống viễn thông khóa AT12 học kỳ 2 (2017-2018)

Sinh viên các lớp AT12 (L01, L03, L04, L05) đăng ký ca thực hành môn Hệ thống viễn thông (F18) theo đường link dưới đây:
 
Chú ý: Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký một lần
 
 
 
 
 
 
 
Thời gian đăng ký: từ 7/5/2018 đến hết ngày 10/5/2018.
 
 

Tin tức khác

Tin tức sự kiện