[Video] Phỏng vấn chuyên gia về chuyên ngành mới của khoa Điện tử viễn thông

Chúng tôi xin được giới thiệu video phỏng vấn ông Đặng Trần Chuyên, giám đốc trung tâm Điện tử viễn thông, Viện nghiên cứu điện tử về chuyên ngành mới của khoa và cơ hội việc làm cho sinh viên ở chuyên ngành này.

Phỏng vấn về chuyên ngành Hệ thống Nhúng:

Phỏng vấn về chuyên ngành Điều khiển tự động:

 

Tin tức sự kiện